Maskan Yönetim Kurulu

 

 

 

 Yönetim Kurulu Başkanı

Alaattin MASKAN

     

 Mali İşler Müdürü

Erhan MASKAN

 Pazarlama Müdürü

Ercan MASKAN